คู่มือการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

คู่มือการใช้งาน Google Classroom

สำหรับการเรียนการสอน

คู่มือการใช้งาน

ระบบ Google Hangouts Meet

คู่มือการใช้งาน Microsoft Teams

แหล่งที่มา : https://csc.kmitl.ac.th/

Learning from Home

with Microsoft Teams

การสมัคร e-mail และการใช้งาน e-meeting

แนะนำการใช้งาน VPN

คู่มือการจัดการประชุมออนไลน์ / การทำงานออนไลน์

คู่มือการใช้งาน

ระบบ Google Hangouts Meet

การสมัคร e-mail และการใช้งาน e-meeting

แนะนำการใช้งาน VPN

คู่มือการใช้งาน Microsoft Teams

แหล่งที่มา : https://csc.kmitl.ac.th/

Learning from Home

with Microsoft Teams

ติดต่อสอบถามการใช้งาน

  • ระบบ E-learing_RMUTTO

Line ID : @wza0013o หรือ สแกน QR Code

ติดต่อสอบถามการใช้งาน

  • ระบบ Google Hangouts Meet

  • ระบบ Zoom

  • ระบบ Google Hangouts Meet

Line ID : @251opcbo หรือ สแกน QR Code