วิดีทัศน์

สารบัญ วิดีทัศน์

การใช้งานโปรแกรม Zoom Meetings

(วิดีโอ 4 รายการ )

โดย : นายพิศาล ทองนพคุณ

สังกัด : คณะเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

EP.2 การเชิญนักศึกษาเข้าร่วม Meeting

โดย : นายพิศาล ทองนพคุณ

สังกัด : คณะเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

EP.3 การ Join Meeting บน Smartphone

โดย : นายพิศาล ทองนพคุณ

สังกัด : คณะเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

EP.4 การใช้โปรแกรม ZOOM ในการบันทึก Record หน้าจอ

โดย : นายพิศาล ทองนพคุณ

สังกัด : คณะเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

การทำหน้ากากอนามัย สู้ภัย Covid-19 เพื่อตัวคุณ

(วิดีโอ 1 รายการ )

การทำหน้ากากอนามัย สู้ภัย Covid-19 เพื่อตัวคุณ

จัดทำโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เขตพื้นที่จักรพงษภูวนารถ ร่วมกับ ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง วิทยากร : นางแพรวพรรณ สุวรรณหงส์

สร้างอาชีพ ฝ่าวิกฤต Covid-19

(วิดีโอ 5 รายการ )

สร้างอาชีพ ฝ่าวิกฤต Covid-19 "เจลล้างมือฆ่าเชื้อโรค"

จัดทำโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เขตพื้นที่จักรพงษภูวนารถ ร่วมกับ ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง

สร้างอาชีพ ฝ่าวิกฤต Covid-19 "สเปรย์แอลกอฮอล์ ฆ่าเชื้อโรค"

จัดทำโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เขตพื้นที่จักรพงษภูวนารถ ร่วมกับ ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง

สร้างอาชีพ ฝ่าวิกฤต Covid-19 "การทำสบู่เหลวล้างมือ"

จัดทำโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เขตพื้นที่จักรพงษภูวนารถ ร่วมกับ ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง

สร้างอาชีพ ฝ่าวิกฤต Covid-19"สาธิตวิธีการใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ"

จัดทำโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เขตพื้นที่จักรพงษภูวนารถ ร่วมกับ ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง

สร้างอาชีพ ฝ่าวิกฤต Covid-19 "สาธิตวิธีการล้างมือ"

จัดทำโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เขตพื้นที่จักรพงษภูวนารถ ร่วมกับ ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง